Historie

Den stolte historien om Hankø som ferieparadis begynte for alvor i 1877 da Hankø Bad og Kystanatorium ble innviet. Stedet tok relativt raskt form som hotell og ble en suksess. Hotellet lå unikt til ovenfor Husebukta og tilbød attraktive rekreasjons- og kulturtilbud. Det ble bygget et større varmtbad i Husebukta i 1883, som med sin lune plassering i Husebukta og tilknytning til hotellet, ble flittig brukt. Allerede i 1889 stod 700 gjester for 12.000 overnattinger. 

Parallelt med hotellets etablering og vekst, etablerte Fredrikstads plankebaroner sommervillaer i og rundt Husebukta. De fleste villaene står der i dag og har gått i arv. Det kjennetegner Hankø at familiene som etablerer seg her er trofaste mot øya i generasjoner.

Hankø var preget av hotellets varierende eierforhold i mellomkrigstiden, men utviklingen skjøt virkelig fart igjen etter annen verdenskrig. Hotellet fikk nye eiere, ble oppkapitalisert og det var en rekke ressurssterke personer involvert i oppgraderingene på 60-tallet. 

I 1949 etablerte kronprinsparet seg på Bloksberg ved innløpet til Husebukta, og hvite seil fylte Hankøsundet. Gjester fra hele verden besøkte øya. Hankø ble for alvor satt på kartet som yndet feriested.

Hotellet ble solgt av Ole Schrøder til Stig Johansen i 1965. Henning Forsberg, hotelldirektør under Johansen, tok så over hotelleiendommen i 1977, og har eid hotellet siden. De siste 30 årene er det foretatt en rekke oppgraderinger, herunder utbygging av konferansefasliteter, ny soveromsfløy, utvidelse av bryggeanlegg, samt etablering av spa- og svømmeanlegg og andre idrettsanlegg for å nevne noe.  Fortsatt er det helse, velvære, kultur og seilsport som står i sentrum.

Seilsporten fikk tidlig fotfeste på Hankø, og Fredrikstad Seilforening holdt 29. juli 1882 den første seilasen i den etter hvert verdenskjente regattabanen på Hankø. Hankø Yachtclub ble stiftet i 1954 og holder også i dag til i Husebukta. Det arrangeres stadig regattaer og store konkurranser, herunder VM i forskjellige båtklasser. Hankø Race Week markerer et årlig høydepunkt for seilentusiaster, og har vært fast innslag siden ca. 1990.

Hankøs historie som feriested begynte med etableringen av noen bygninger for helse og velvære. Siden har det skjedd en imponerende utvikling med hotellturisme kombinert med tradisjonelt hytteliv. Spennende mennesker har alltid valfartet til øya på grunn av dens helt spesielle kvaliteter.

Med Hankø Sjøhytter blir neste kapittel om Hankøs historie som feriedestinasjon skrevet.