Om utbyggerne

Utbyggerne har lagt vekt på høy arkitektonisk kvalitet.  Det stedstypiske er kombinert med et moderne, maritimt og elegant uttrykk. Hyttene står i hovedsak på peler i sjøen. Terrassene er store og solrike.

To forskjellige hustyper og forskyvninger i husplasseringene bidrar til at uttrykket ikke blir ensartet. Bygningsvolumene har en enkel form med moderne detaljering. Det er mye glass i fasadene, som gir beboerne god kontakt med sjøen. Fargevalget på hyttene er naturlig gråslitt kombinert med grå detaljering. Dette gjør at hyttene fremstår som diskret og underordnet øvrige elementer i området. I tillegg blir det et minimum av utvendig vedlikehold.

Det er for øvrig lagt stor vekt på å få til en effektiv planløsning, samt nær forbindelse mellom kjøkken/stue/spisestue og terrassen. Det er lagt inn skillevegger mellom terrassene.

Sjøpromenaden foran terrassene blir også et fint areal med bryggeliv og båtplass til hver enkelt hytte.